Земеделието в плана за възстановяване и устойчивост на Република България.


Възможности за финансиране на селското стопанство в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.


Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикуван на 5 октомври 2022 г. на сайта на Министерството на земеделието.

Коментари на Европейската комисия относно стратегическия план по ОСП 2023-2027 г., представен от България.


Коментари на Европейската комисия относно стратегическия план по ОСП 2023-2027 г., представен от Република България.