Коментари на Европейската комисия относно стратегическия план по ОСП 2023-2027 г., представен от България.


Коментари на Европейската комисия относно стратегическия план по ОСП 2023-2027 г., представен от Република България.

СТАНОВИЩЕ от 27.07.2021 г. ОТНОСНО: Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България


Позиция на БАСЗЗ по повод стартирала консултация по обновения Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.