Иновативни Идеи и Проекти в Сферата на Земеделието

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е организация с нестопанска цел защитаваща и представляваща интересите на собствениците, собствениците-ползватели и на ползвателите на земеделски земи в Република България.

Последни новини

Събития и Проекти

16 June 2022

Kръгла маса на тема "Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

Организирана от БАСЗЗ кръгла маса на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

12 - 13 April 2019

ВТОРИЧНИЯТ ПАЗАР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЩЕ ИМА КЛЮЧОВА РОЛЯ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

През изминалата година пазарът на земеделска земя бе прогнозируем и стабилен с минимален ръст на цените от 5%. Това съобщи председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/ Стайко Стайков по време на семинар в Боровец, който се проведе на 12 и 13 април т.г. Според него тази тенденция ще се задържи и през настоящата година, като вторичният пазар ще оказва все по-голямо влияние. Той уточни, че има устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя, като цената се влияе не само от климата и релефа, но и от размера на парцела, почвата, възможностите за напояване и сключените договори за наем.

27 - 28 April 2018

ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ Е СТАБИЛЕН И С УМЕРЕН РЪСТ НА ЦЕНИТЕ ПРЕЗ 2018-ТА

Минималният ръст на цените на земеделска земя през изминалата година е 5 %, според данни на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/. Това съобщи председателят на асоциацията Стайко Стайков по време на семинар във Велинград, който се проведе на 27 и 28 април 2018 г.. Според него след динамичното развитие в периода 2007-2015 г. (с изключение на 2009-та) сега сме свидетели на трайно отрезвяване и стабилизиране на пазара.

Становища и Нормативна база

Становище на АОБР по проекта на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.
Изх. № 01/06.01.2023 г.ДО Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ,МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯКОПИЕ:Г-Н ЯВОР ГЕЧЕВ,МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ...
Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-27 г., изпратен официално към ЕК на 9.11.22 г.
Министерството на земеделието (МЗм) публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) в България за периода 2023-2027 г., изпратен официално към Европейската комисия (ЕК) на 9 ноември 2022 г. BG_cap_sp_november_9_2022_ECИзтегляне Източник: МЗм ...
ПИСМО-ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ от 23.11.2022г. ОТНОСНО: Становище на БАСЗЗ във връзка с прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър, принудителното отчуждаване и учредяването на сервитути върху земеделски земи
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАЙКОВ, Внимателно се запознах със становището на представляваната от Вас асоциация, отправено да Комисията по земеделието, храните и горите при 48-то Народно събрание и ресорните министри, за необходимостта от допълнителни правни гаранции и повишена защита на правата на собст ...

Благотворителни събития

Членове на асоциацията