Иновативни Идеи и Проекти в Сферата на Земеделието

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е организация с нестопанска цел защитаваща и представляваща интересите на собствениците, собствениците-ползватели и на ползвателите на земеделски земи в Република България.

Последни новини

Събития и Проекти

08 June 2023

Годишен форум на БАСЗЗ на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“

Годишен форум на БАСЗЗ на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“, 8 юни 2023 г.

16 June 2022

Kръгла маса на тема "Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

Организирана от БАСЗЗ кръгла маса на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

12 - 13 April 2019

ВТОРИЧНИЯТ ПАЗАР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЩЕ ИМА КЛЮЧОВА РОЛЯ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

През изминалата година пазарът на земеделска земя бе прогнозируем и стабилен с минимален ръст на цените от 5%. Това съобщи председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/ Стайко Стайков по време на семинар в Боровец, който се проведе на 12 и 13 април т.г. Според него тази тенденция ще се задържи и през настоящата година, като вторичният пазар ще оказва все по-голямо влияние. Той уточни, че има устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя, като цената се влияе не само от климата и релефа, но и от размера на парцела, почвата, възможностите за напояване и сключените договори за наем.

Становища и Нормативна база

Наръчник за приложение на ДЗЕС.
Министерство на земеделието и храните (МЗХ) публикува наръчник за практическото приложение на стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Той е предназначен за земеделските стопани, за да ги насочва в тяхната ежедневна работа. Същият може да се ползва и от специал ...
Становище на АОБР по проекта на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.
Изх. № 01/06.01.2023 г.ДО Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ,МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯКОПИЕ:Г-Н ЯВОР ГЕЧЕВ,МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ...
Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-27 г., изпратен официално към ЕК на 9.11.22 г.
Министерството на земеделието (МЗм) публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) в България за периода 2023-2027 г., изпратен официално към Европейската комисия (ЕК) на 9 ноември 2022 г. BG_cap_sp_november_9_2022_ECИзтегляне Източник: МЗм ...

Благотворителни събития

Членове на асоциацията