Иновативни Идеи и Проекти в Сферата на Земеделието

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е организация с нестопанска цел защитаваща и представляваща интересите на собствениците, собствениците-ползватели и на ползвателите на земеделски земи в Република България.

Последни новини

Събития и Проекти

16 June 2022

Kръгла маса на тема "Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

Организирана от БАСЗЗ кръгла маса на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

12 - 13 April 2019

ВТОРИЧНИЯТ ПАЗАР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЩЕ ИМА КЛЮЧОВА РОЛЯ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

През изминалата година пазарът на земеделска земя бе прогнозируем и стабилен с минимален ръст на цените от 5%. Това съобщи председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/ Стайко Стайков по време на семинар в Боровец, който се проведе на 12 и 13 април т.г. Според него тази тенденция ще се задържи и през настоящата година, като вторичният пазар ще оказва все по-голямо влияние. Той уточни, че има устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя, като цената се влияе не само от климата и релефа, но и от размера на парцела, почвата, възможностите за напояване и сключените договори за наем.

27 - 28 April 2018

ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ Е СТАБИЛЕН И С УМЕРЕН РЪСТ НА ЦЕНИТЕ ПРЕЗ 2018-ТА

Минималният ръст на цените на земеделска земя през изминалата година е 5 %, според данни на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/. Това съобщи председателят на асоциацията Стайко Стайков по време на семинар във Велинград, който се проведе на 27 и 28 април 2018 г.. Според него след динамичното развитие в периода 2007-2015 г. (с изключение на 2009-та) сега сме свидетели на трайно отрезвяване и стабилизиране на пазара.

Становища и Нормативна база

Коментари на Европейската комисия относно стратегическия план по ОСП 2023-2027 г., представен от България.
На 21 юни 2022 г. Европейската комисия публикува на сайта си Коментари относно стратегическия план по Общата селскостопанска политика (ОСП), представен от България. Ref. Ares(2022)3869725 - 23/05/2022     observation-letter-bulgaria-annex_bgИзтегляне Източник: Европейска ко ...
СТАНОВИЩЕ от 15.6.2022 г. ОТНОСНО: Консултационен документ за концепция на проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации на 18.05.2022 г. 
По повод на публикувания за обществено обсъждане Консултативен документ за концепция на проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, в законоустановения срок, от името на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи ...
СТАНОВИЩЕ от 11.3.2022 г. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуван на портала за обществени консултации на 04.03.2022 г.
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, По повод на публикувания от Министерството на земеделието законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИД на ЗСПЗЗ) от името на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) в законоустановения ср ...

Благотворителни събития

Членове на асоциацията