Иновативни Идеи и Проекти в Сферата на Земеделието

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е организация с нестопанска цел защитаваща и представляваща интересите на собствениците, собствениците-ползватели и на ползвателите на земеделски земи в Република България.

Последни новини

Събития и Проекти

16 June 2022

Kръгла маса на тема "Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

Организирана от БАСЗЗ кръгла маса на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

12 - 13 April 2019

ВТОРИЧНИЯТ ПАЗАР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЩЕ ИМА КЛЮЧОВА РОЛЯ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

През изминалата година пазарът на земеделска земя бе прогнозируем и стабилен с минимален ръст на цените от 5%. Това съобщи председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/ Стайко Стайков по време на семинар в Боровец, който се проведе на 12 и 13 април т.г. Според него тази тенденция ще се задържи и през настоящата година, като вторичният пазар ще оказва все по-голямо влияние. Той уточни, че има устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя, като цената се влияе не само от климата и релефа, но и от размера на парцела, почвата, възможностите за напояване и сключените договори за наем.

27 - 28 April 2018

ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ Е СТАБИЛЕН И С УМЕРЕН РЪСТ НА ЦЕНИТЕ ПРЕЗ 2018-ТА

Минималният ръст на цените на земеделска земя през изминалата година е 5 %, според данни на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/. Това съобщи председателят на асоциацията Стайко Стайков по време на семинар във Велинград, който се проведе на 27 и 28 април 2018 г.. Според него след динамичното развитие в периода 2007-2015 г. (с изключение на 2009-та) сега сме свидетели на трайно отрезвяване и стабилизиране на пазара.

Становища и Нормативна база

СТАНОВИЩЕ от 14.11.2022 г. ОТНОСНО: Съществуващите проблеми, предизвикани от прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба. Касаещи принудителното отчуждаване и учредяване на сервитути на земеделски имоти и нарушаващи правата на собствениците на земеделски земи в Република България.
По данни от окончателните резултати за заетостта и използването на територията на България (МЗм 2021), площта със селскостопанско предназначение през 2021 г. е 5 227 350 ха (52 273 500 дка), което представлява около 47,1% от територията на страната. Обработваемите земи (площите, които ...
Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, предоставен на Европейската комисия за последна предварителна оценка.
Министерството на земеделието (МЗм) публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР), предоставен на Европейската комисия (ЕК) за последна предварителна оценка. Планът е въведен за финален преглед от службите на Комисията с всички промени, след отразяване на по ...
Земеделието в плана за възстановяване и устойчивост на Република България.
Възможности за финансиране на селското стопанство в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България. "В рамките на НПВУ ще бъдат реализирани два проекта в областта на селско стопанство, целящи активизиране на инвестиционните процеси в аграрния отрасъл за неговото те ...

Благотворителни събития

Членове на асоциацията