Иновативни Идеи и Проекти в Сферата на Земеделието

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е организация с нестопанска цел защитаваща и представляваща интересите на собствениците, собствениците-ползватели и на ползвателите на земеделски земи в Република България.

Последни новини

Събития и Проекти

08 June 2023

Годишен форум на БАСЗЗ на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“

Годишен форум на БАСЗЗ на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“, 8 юни 2023 г.

16 June 2022

Kръгла маса на тема "Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

Организирана от БАСЗЗ кръгла маса на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

12 - 13 April 2019

ВТОРИЧНИЯТ ПАЗАР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЩЕ ИМА КЛЮЧОВА РОЛЯ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

През изминалата година пазарът на земеделска земя бе прогнозируем и стабилен с минимален ръст на цените от 5%. Това съобщи председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/ Стайко Стайков по време на семинар в Боровец, който се проведе на 12 и 13 април т.г. Според него тази тенденция ще се задържи и през настоящата година, като вторичният пазар ще оказва все по-голямо влияние. Той уточни, че има устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя, като цената се влияе не само от климата и релефа, но и от размера на парцела, почвата, възможностите за напояване и сключените договори за наем.

Становища и Нормативна база

Становище от 08.03.2024 г. ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИД на ЗСПЗЗ) №49-454-01-29 от 08.03.2024 г., внесен от н.п. Десислава Танева и група народни представители
ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ПРИ 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СТАНОВИЩЕ от БАСЗЗ (Българска асоциация на собствениците на земеделски земи) ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността ...
Становище от 06.02.2024 г. ОТНОСНО: Предложения за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на правилника за неговото прилагане (ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ)
До Г-Н КИРИЛ ВЪТЕВ МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ На вниманието на:  Г-Н ГЕОРГИ ТОШЕВ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  И ХРАНИТЕ с ресор „Поземлени отношения“ ОТНОСНО: Предложения за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделс ...
Позиция-писмо от 26.01.2024 г. относно: искане за среща с цел обсъждане обхвата на законодателните промени в областта на поземлените отношение във връзка с обявени инициативи в следствие на проведена среща в Министерски съвет на 22.01.2024 г. с представители на неправителствени организации в сектор земеделие
ДО Г-Н КИРИЛ ВЪТЕВ МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И  ХРАНИТЕ П О З И Ц И Я – П И С М О ОТНОСНО: искане за среща с цел обсъждане обхвата на законодателните промени в областта на поземлените отношение във връзка с обявени инициативи в следствие на проведена среща в Министерски съвет ...

Благотворителни събития

Членове на асоциацията