Иновативни Идеи и Проекти в Сферата на Земеделието

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е организация с нестопанска цел защитаваща и представляваща интересите на собствениците, собствениците-ползватели и на ползвателите на земеделски земи в Република България.

Последни новини

Събития и проекти

12 - 13 април 2019

ВТОРИЧНИЯТ ПАЗАР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЩЕ ИМА КЛЮЧОВА РОЛЯ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

През изминалата година пазарът на земеделска земя бе прогнозируем и стабилен с минимален ръст на цените от 5%. Това съобщи председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/ Стайко Стайков по време на семинар в Боровец, който се проведе на 12 и 13 април т.г. Според него тази тенденция ще се задържи и през настоящата година, като вторичният пазар ще оказва все по-голямо влияние. Той уточни, че има устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя, като цената се влияе не само от климата и релефа, но и от размера на парцела, почвата, възможностите за напояване и сключените договори за наем.

27 - 28 април 2018

ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ Е СТАБИЛЕН И С УМЕРЕН РЪСТ НА ЦЕНИТЕ ПРЕЗ 2018-ТА

Минималният ръст на цените на земеделска земя през изминалата година е 5 %, според данни на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/. Това съобщи председателят на асоциацията Стайко Стайков по време на семинар във Велинград, който се проведе на 27 и 28 април 2018 г.. Според него след динамичното развитие в периода 2007-2015 г. (с изключение на 2009-та) сега сме свидетели на трайно отрезвяване и стабилизиране на пазара.

29 ноември 2017

МЕДИЙНО ИЗЯВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Непосредствено преди Българското председателство на Съвета на ЕС, в София (България) се проведе Регионален Форум за Бъдещето на Земеделието. Участниците в събитието днес се съгласиха, че нарастващото световно население и променящият се климат, комбиниран с постоянен натиск над околната среда, изискват увеличаване производството на храни чрез използване на по-устойчиви методи.

Становища и Нормативна база

СТАНОВИЩЕ от 08.03.2021 г. ОТНОСНО: Последваща оценка на въздействието на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба, касаещи създаването, воденето и съхраняването на имотния регистър в Република България“
СТАНОВИЩЕ на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) от 08.03.2021 г. ОТНОСНО: Публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации към Министерски съвет на „Консултационен документ във връзка с извършването на последваща оценка на въздействието на Закон ...
СТАНОВИЩЕ от 03.02.2021 г. ОТНОСНО: Интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“
СТАНОВИЩЕ от 03.02.2021 г. ОТНОСНО: Предстоящо обсъждане в рамките на единадесето заседание на ТРГ на интервенция: „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ (т.5 от предварително определения дневен ред) В приложения към  поканата за провеждане на единадесе ...
СТАНОВИЩЕ от 05.01.2021 г. ОТНОСНО: "Интервенционна стратегия" и неточност в предложения документ в частта по „Специфична цел №1“, потребност №6 – напоителна инфраструктура
СТАНОВИЩЕ от 05.01.2021 г. ОТНОСНО: Предстоящо обсъждане в рамките на осмото заседание на ТРГ на „Интервенционна стратегия“ и неточност в предложения документ в частта  по „Специфична цел №1“, потребност №6 – напоителна инфраструктура, неотразяващо постигната договореност и взети решения, обективир ...

Благотворителни събития

Членове на асоциацията