Алманах за земята, брой №4, септември 2022 г.

Излезе от печат брой №4 на „Алманах за земята“ – периодично издание на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

Този брой е посветен на 15-годишнината от основаването на БАСЗЗ. В броя разказваме за проведената кръгла маса на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“ и тържествен коктейл по случай годишнината. Ще научите кои личности получиха специални отличия от БАСЗЗ за принос към развитието на поземлените отношения.

В броя са поместени и няколко интервюта – с министъра на земеделието Явор Гечев, с проф. дсн Димитър Греков от Аграрен университет – Пловдив, с акад. Христо Григоров – председател на БЧК, и с Веселина Миланова – журналист от БНР.

По традиция, читателите на „Алманах за земята“ ще се запознаят с актуалната агростатистика и ще получат полезна информация за предстоящи данъчно-осигурителни срокове, както и за актуализираните срокове по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) през 2022 г.

„Алманах за земята“ можете да откриете на адрес www.baszz.net/bg/vestnik.

Приятно четене!