08 юни 2023

Годишен форум на БАСЗЗ на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“

Годишен форум на БАСЗЗ на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“, 8 юни 2023 г.

Повече 🡪

16 юни 2022

Kръгла маса на тема "Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

Организирана от БАСЗЗ кръгла маса на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения".

Повече 🡪

12 април 2019

ВТОРИЧНИЯТ ПАЗАР НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЩЕ ИМА КЛЮЧОВА РОЛЯ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

През изминалата година пазарът на земеделска земя бе прогнозируем и стабилен с минимален ръст на цените от 5%. Това съобщи председателят на Българскат

Повече 🡪

27 април 2018

ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ Е СТАБИЛЕН И С УМЕРЕН РЪСТ НА ЦЕНИТЕ ПРЕЗ 2018-ТА

Минималният ръст на цените на земеделска земя през изминалата година е 5 %, според данни на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи

Повече 🡪

29 ноември 2017

МЕДИЙНО ИЗЯВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Непосредствено преди Българското председателство на Съвета на ЕС, в София (България) се проведе Регионален Форум за Бъдещето на Земеделието. Участниц

Повече 🡪

01 януари 2014

Първи проект по комасация на БАСЗЗ

В първият комасационен проект в с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч участваха девет собственика, на които бяха уедрени 4400 дка. Проектът, започн

Повече 🡪