БАСЗЗ – 13 г. с грижа за българската земя!

15/09/2020   www.bia-bg.com

БАСЗЗ в партньорство с Българска стопанска камара работим за обединението на бранша и развитието на модерни поземлени отношения.