Стайко Стайков: От години липсва предлагане на първичен пазар на земя

26/12/2021   agri.bg

Фермерите се убедиха в предимствата да обработват своя земя и се превърнаха в основни купувачи, споделя председателят на БАСЗЗ.

Краят на всяка година е време за равносметка. Каква година изпраща българският собственик и земеделец, попитахме Стайко Стайков – председател на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

По негови думи при цената на основния производствен актив, респективно на арендата, няма стресови ситуации. Там, където земята е плодородна и съществува конкуренция между земеделските производители и/или арендаторите, той очаква увеличение за годината в рамките на до 10%.

Г-н Стайков, как оценявате изминаващата 2021 г.?

След трудната 2020 г., за щастие, добивите и борсовите цени през 2021 г. са добри. Надявам се тази комбинация да позволи на българския фермер да покрие загубите си и да продължи да се развива. От друга страна, цените на торове, препарати, семена, газ и т.н., стресово се увеличиха в пъти в рамките на месеци, което поставя пред изпитание не само фермерите, но и животновъдите (основно свинепроизводството).

За съжаление, не бе защитен интересът на земеделския бранш и той загуби близо 850 млн. лв., предвидени за напояване в Националния план за възстановяване и устойчивост. И през тази година неправителствените организации (НПО) от земеделието не намериха време и желание да се обединят в Национална земеделска камара (НЗК). 

Не съм особен оптимист и за Стратегическия план на България за 2023-2027 г. За цялата година имаше няколко заседания на Тематичната работна група (ТРГ), а сега в края ѝ се започна едно препускане. Няма НПО, която да разполага с ресурс да прочете и анализира документите, да подготви становище, да го съгласува с членовете си и да го изпрати в срок. Всичкото това бързане в края на годината и заливане с информация навежда до едни негативни възприятия.

Вярно ли е, че има огромен интерес към покупката на земя, но продавачите са малко, като един от факторите са по-високите ренти тази есен, които задържат предлагането?

В България през последните години се наблюдава трайната тенденция почти да няма предлагане на първичен пазар. Друга тенденция е основните купувачи да са български физически и юридически лица. За сериозен интерес от страна на чуждестранни инвеститори нямам информация. Дори някои чуждестранни инвестиции бяха осребрени.

Що се отнася до интереса, той е устойчив. Особено след като фермерите се убедиха в предимствата да обработват своя земя, включиха се активно на пазара и се превърнаха в основни купувачи.

Що се отнася до рентите/наемите, пазарът ги определя. Ако има търсене, те се вдигат и респективно падат при липса на интерес.

Какво си пожелавате за новата 2022 г.?

Бих се радвал да видя неправителствените организации в земеделието обединени. Обединени да защитават интереса на българския земеделец и собственик пред законодателната и изпълнителна власт. Да работят в екип и като равен с равен. На Вашите читатели пожелавам здраве, късмет и споделените мигове с близките през новата 2022 г.