Благодарствено писмо от „МБАЛ Ботевград“ ЕООД до БАСЗЗ

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) получи благодарствено писмо от Многопрофилната болница за активно лечение в град Ботевград за оказаната подкрепа от сдружението.

Заедно срещу COVID 19,

Заедно сме силни, заедно ще се справим!