Дарение от БАСЗЗ за Медицински център 1 Севлиево

Медицински център 1 (МЦ) град Севлиево бе подкрепен с безвъзмездна помощ от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

Тя е предназначена към опазване здравето на медицинските специалисти в борбата им срещу пандемията предизвикана от COVID-19, изпълняващи ежедневните си задължения сред пациентите, в повишен риск за собственото си здраве и това на техните семейства.

Дарението бе връчено лично от члена на Управителния съвет на асоциацията г-н Балджиев.

Помощта от членовете на БАСЗЗ е съобразена с нуждите на МЦ и включва дезинфектанти за под, повърхности, ръце и предпазни средства (маски FFP2, маски за еднократна употреба, ръкавици & престилки).

Медицински център 1 Севлиево ЕООД е лечебно заведение за извършване на специализирани и високоспециализирани извънболнични медицински дейности, както и диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти по кардиологични, неврологични, пулмологични, очни, детски и ревматологични заболявания, наблюдение и консултации на бременни, извършване на експертизи за временна неработоспособност и други.

Центърът е оборудван със съвременна медицинска апаратура за ехографска диагностика на коремни органи, щитовидна и млечна жлеза, тестиси, простата, ехокардиография, доплерова сонография на периферни и магистрални съдове, ЕЕГ, ЕМГ, холтери за ЕКГ и кръвно налягане и други.

Разполага с 16 специализирани кабинета, 1 дежурен и 35 специалисти с богат опит.

Заедно срещу COVID 19

Заедно сме силни, заедно ще се справим!