Медицински център 1 гр. Севлиево с благодарствено писмо до БАСЗЗ

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) получи благодарствено писмо от Медицински център 1 гр. Севлиево за дарени лични предпазни средства за предотвратяване на риска от заразяване с COVID-19.

Заедно срещу COVID 19,

Заедно сме силни, заедно ще се справим!