БАСЗЗ с дарение за МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов

МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов получи дарение от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

Дарението бе предадено лично от члена на БАСЗЗ г-н Христо Цветанов на управителя на лечебното заведение г-н Илиян Георгиев.

Помощта от членовете на БАСЗЗ е съобразена с нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ и включва защитни трипластови маски за еднократна употреба, защитни лицеви маски FFP2, защитни облекла с подлепени шевове (туника, панталон и защитна шапка тип шлем) и дезинфектант за ръце.

Според “Временни правила за устройството на медицинското управление в България” и съгласно разпореждането на управляващия отдела на вътрешните дела генерал-майор Гресер, от 1 юни 1879 г. в гр. Свищов се създава II-класна болница с 40 легла. След свършване на войната три от къщите, в които са били настанени лазарети, се приспособяват за градска болница, като се разкрива една за хирургично болни, в другата се настаняват вътрешно болни и в третата се помещават аптеката и женското отделение. От гореспоменатата дата болницата става вече държавна и се именува като Второкласна окръжна болница и минава под управлението на окръжния лекар д-р Алекси П. Друмев от Свищов.


През 1894 г. е завършен строежът на нова болнична сграда под прякото ръководство на д-р П. Иванов и активното участие на целия персонал. Това е масивна, просторна, двуетажна сграда с 20 големи болнични стаи с по 10-12 легла и други допълнителни малки стаи.

През януари 1970 г. е направена първата копка и е положен основният камък на строителството на новата болница. Архитектурният проект е изготвен от арх. Йорданка Поцкова. Настаняването в новата сграда става в периода 1977 – 1978 г. Официалното откриване на болницата се провежда на 6 ноември 1977 г. Многоетажната сграда тогава разполага с 526 легла, като са разкрити всички отделения.
В настоящия момент болницата разполага с 88 легла.

Заедно срещу COVID-19,

Заедно сме силни, заедно ще се справим!