Дарение за ДКЦ VI от БАСЗЗ

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) с поредно дарение като част от благотворителната си инициатива „Заедно срещу COVID-19“.

Помощта бе предадена лично на управителя на ДКЦ VI и е предназначена за предотвратяване на риска от заразяване с COVID-19 на медицинските специалисти.

Тя включва бактерицидни антивирусни лампи с озон и престилки за еднократна употреба.

ДКЦ VІ – София е правоприемник на Амбулаторно–поликлинично здравно заведение №6. През периода 1976 – 1985 г. Трета градска обединена болница – гр. София е база на Научния институт по сърдечно-съдови заболявания. В този период са разкрити и две поликлиники към болницата – общопрофилна с републикански консултативни и диспансерни кабинети и стоматологична. През 2000 г. общопрофилното поликлинично заведение се преобразува в ДКЦ.

Заедно срещу COVID 19

Заедно сме силни, заедно ще се справим!