БАСЗЗ с второ дарение в помощ на община Димово

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) подкрепи на 8 април 2021 г.  за втори път община Димово в усилията ѝ за справяне с последиците предизвикани от пандемията причинена от КОВИД-19. Общината получи според нуждите и ръкавици за еднократна упротреба, дезинфектанти за ръце и повърхности.

Община Димово е разположена в северозападната част на Република България, област Видин. Граничи с шест други общини от областта – Белоградчик, Ружинци, Грамада, Чупрене, Макреш и Видин, с община Лом от област Монтана, а на север / североизток посредством р. Дунав – с Република Румъния.

Водещи отрасли в общинската икономика са търговията и услугите, селското стопанство и преработващата промишленост. Значителен дял в сектора на обслужването, който е доминиращ по отношение на заетите лица и регистрираните предприятия, заема малкият бизнес. Селското стопанство също е важен отрасъл за общината като източник на доходи и заетост.

Площта на общината е 402,5 км2, включва общинският център гр. Димово и 22 села. Населението към края на 2019 г. е 5 490 жители.

Това е поредното дарение, което БАСЗЗ прави като част от благотворителната си кампания „Заедно срещу Ковид-19“.

Заедно срещу COVID 19

Заедно сме силни, заедно ще се справим!