КНСБ получи също дарение от БАСЗЗ

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) е поредната институция с подкрепа от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

В продължение на дарителската си кампанията „Заедно срещу Ковид-19“, членовете на БАСЗЗ дариха дезинфектанти (за ръце, повърхности и подове) и трипластови маски за еднократна употреба на екипа на КНСБ.

Помощта е предназначена да предпази синдикалистите от заразяване с КОВИД – 19.

Конфедерацията на независимите синдикати в България е наследник на 140-годишна профсъюзна традиция. През януари 2020 г. тя отбелязва 30 г. от учредяването си.

Организираното работническо движение в България се заражда през втората половина на 19 век.

От 17 до 18 февруари 1990 г. в София се провежда ХI Извънреден конгрес на Независимите професионални съюзи, който прераства в Учредителен конгрес на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

КНСБ е доброволно обединение на самостоятелни, независими и равнопоставени федерации, отраслови, браншови синдикати и съюзи, които приемат програмните документи, устава и символиката й. Тя е най-голямата неправителствена организация в България, в която членуват повече от 280 000 синдикални члена.
Днес, КНСБ обединява 35 федерации, синдикати и съюзи и редица асоциирани членове.

Заедно срещу COVID 19,

Заедно сме силни, заедно ще се справим!