Университетската НСБАЛХЗ получи дарение от БАСЗЗ

Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД (НСБАЛХЗ) гр. София получи дарение от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

Помощта от членовете на БАСЗЗ е съобразена с нуждите на НСБАЛХЗ и включва 9 000 ръкавици за еднократна употреба и над 2 300 трипластови маски за еднократна употреба.

Болницата е уникално лечебно заведение с над 60-годишна история и правоприемник на създадения през 1948 година Научно-изследователски институт по хематология и кръвопреливане с клинична база като самостоятелно лечебно заведение.

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД гр. София е най-голямото специализирано здравно заведение от този род в България.

Заедно срещу COVID 19

Заедно сме силни, заедно ще се справим!