Университетската СБАЛХЗ с благодарствено писмо до БАСЗЗ

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) получи благодарствено писмо от Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) за дарени лични предпазни средства за предотвратяване на риска от заразяване с COVID-19.

Заедно срещу COVID 19

Заедно сме силни, заедно ще се справим!