СТАНОВИЩЕ от 07.06.2019г ОТНОСНО: Необходимостта и ползите от създаването на Национална земеделска камара


Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, отчитайки обществения интерес счита, че е настъпил момента за създаването на Национална земеделска камара.

Камара, която да обедини неправителствените организации в земеделския бранш. Българското земеделие да има единна национална организация, която да бъде официален партньор на изпълнителната и законодателна власт. Да защитава националния интерес.

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи вярва, че неправителственият сектор в земеделския бранш само обединен може да защити успешно интересите на членовете си. Да стигне до решение на проблемите през призмата на националния интерес.

Не на последно място, създавайки Национална земеделска камара, българският земеделец и собственик да бъде равностоен партньор на европейските си колеги и да участва активно във вземането на решения на европейско ниво.