Дарение от БАСЗЗ за МБАЛ Карнобат

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) дари МБАЛ Карнобат ЕООД на 23 юни 2020 г.

Председателят на Управителния съвет г-н Стайков, дари от името на членовете на асоциацията 12-канален електрокардиограф Touch Screen окомплектован със софтуер (за съхраняване на изследванията на компютър и  база данни на пациентите), мрежови кабели и консумативи (хартия за отпечатване).

ЕКГ паратът е с 10″ TFT Цветен Touch Screen LCD дисплей, 12-канално отвеждане с едновременно представяне на екрана на всички отвеждания и печат на 12 канала едновременно, автоматичен анализ и интерпретация, над 10 режима на печат, вътрешна памет за над 1000 ЕКГ записа и т.н.

Техниката ще бъде използвана в новоразкрито отделение  за лекуване на неусложнени случаи  на болни от  Ковид 19.

Д-р Колибаров, управител на болницата изказа своята благодарност на членовете на БАСЗЗ за помощта и на Областния управител на Бургас г-н Чолаков за оказаното съдействие.

Заедно срещу COVID 19

Заедно сме силни, заедно ще се справим!