Мисията на БАСЗЗ е да върне изконната връзка между човека и земята.

Анатоли Георгиев, изпълнителен директор на „Агрион“:

Мисията на БАСЗЗ е да върне изконната връзка между човека и земята

Г-н Георгиев, разкажете ни повече за дейността на представляваното от Вас дружество „Агрион инвест” АД.

„Агрион инвест“ е една от най-професионалните компании за управление на земя на българския пазар. Преди 6 години наложихме нов стандарт в професионалното управление на земеделски активи, което изведе „на светло“ голяма част от пазара на земеделски земи. Дружеството първо комбинира успешни финансови продукти с традиционните сделки по покупко-продажба на терени. Това превърна „Агрион“ от контрагент в истински партньор на фермери и арендатори. Изградихме съвременна електронна платформа, чрез която голяма част от бизнес процесите, свързани с покупко-продажбата и отдаването под наем и аренда на земеделски земи, могат да се осъществят дистанционно, което спестява много време и ненужни разходи на нашите партньори.  

Чрез дъщерната си компания „Агрион финанс“ компанията предложи изгодни ипотечни кредити, кредити за оборотни средства и лизинг на земя, специално създадени за да отговорят най-пълно на потребностите на земеделците. Няколко години по-късно дружеството вече е лидер на пазара на небанково кредитиране в областта на земеделието.

Освен това, чрез дъщерното ни дружество „Агримарт“ ние сме и земеделски производител – обработващ над 50 000  дка в района на Долна Митрополия.

Откакто възникна, за последните 6 години марката „Агрион“ се наложи сред най-разпознаваемите в сектора, като над 75 на сто от продавачите и ползвателите на земя ни предпочитат като партньор при наем и продажба.

Защо Агрион стана учредител и член на БАСЗЗ?

При учредяването на БАСЗЗ имаше няколко основни мотивиращи за нас фактора. На първо място, желанието ни да дадем своя принос за развитието на модерно земедение в България, чиято конкуретоспособност е немислима без необходимото равнище на окрупняване и развитие на земеделската инфраструктура. Разпокъсаната собственост и унищожената инфраструктура пречат на българското земеделие да заеме полагащото му се място като основен двигател на икономически растеж за страната ни. Основният обединяващ знаменатeл обаче, както за нас, така и за другите учредители на сдружението, според мен, си остава защитата на правата на собствениците на земеделска земя и на правото на собственост по принцип. И тук не говоря само за юридическия аспект на нещата, а за нещо много по-съществено – за изконната собственическа връзка между човека и земята, която е основополагаща за запазване на традициите ни, както и за материалния просперитет на обществото ни. 

Създаването на асоциацията е и подходящ способ за легитимиране на почтения бизнес и за изсветляване на сектора. Не трябва да подценяваме и комуникацията с колегите в асоциацията, възможността да обменяме мнения и опит, които после са полезни в бизнеса.

Вие сте заместник председател на Управителния съвет на БАСЗЗ. Как се разви асоциацията през годините? Споменете за някои от постигнатите успехи.

Когато говорим за асоциацията, не трябва да забравяме, че тя беше създадена в много труден момент. Българското земеделие беше разпокъсано на отделни стопанства, земята бе разпръсната между милиони дребни собственици и на практика селското стопанство в промишлен мащаб почти беше стопирано. Едно от големите постижения на БАСЗЗ беше, че се превърна в средище на голяма част от сектора – не само собственици на земя, а и фермери, и големи производители.

Успяхме да разширим съществено членската си маса. Реализирахме успешно редица комасационни проекти. През годините чрез аргументирани предложения и диалогичност при взаимодействие с институциите  постепенно асоциацията успя да се наложи като разумен партньор на  законодателна и изпълнителна власт, неправителствения сектор, включително и на международно равнище. От няколко години сме пълноправен член на Европейската организация на собствениците на земи (ELO) и на Българската стопанска камара. Това показва, че само обединението на бранша може да доведе до изпълнението на основните ни цели – модерно земеделие, предвидими и устойчиви поземлени отношения, прозрачен и ликвиден пазар, развитие на земеделската инфраструктура, а оттам –икономическа конкурентоспособност и увеличение на националното ни богатство.

Кое е най-голямото предизвикателство пред БАСЗЗ и пред земеделието през следващите години?

Най-непосредственото предизвикателство е да преодолеем последиците от пандемията. Всички бяхме свидетели на трудностите с намирането на работна ръка, с дългосрочните доставки, с цените на основни суровини за земеделието. Надявам се тези проблеми да бъдат краткосрочни и още през следващата година земеделието да тръгне напред с пълни темпове.

Друго сериозно предизвикателство са климатичните промени и зачестилите през последните години неблагоприятни последици от тях. Те изискват от всички нас да бъдем много по-отговорни към земята като ресурс, към управлението на другите природни ресурси, както и към продуктите, които земеделието произвежда – от нивата до трапезата. 

Да не забравяме и това, че сме на прага на новата ОСП и новите стратегически планове. Те залагат нови изисквания и ограничения, които ще се отразят върху всички фермери. Трябва много повече конкретика, за да можем да планираме своя бизнес.

Освен това, модернизацията и изсветляването на сектора, както и защитата на правото на собственост за нас остават предизвикателства с постоянен характер.  

2021 г. е пълна с трудности за бизнеса. Как виждате развитието на земеделския бранш в България?

Ако ме питате дали съм оптимист, или песимист, бих казал „реалист“. Земеделието е много динамичен бизнес, в който непрекъснато се взимат сложни решения, които следват естествените природни цикли и трябват решителни действия на момента. Изминалата година определено бе по-сложна от обичайното и затова бъдещето на земеделския бранш е трудно предсказуемо. Надявам се, с ваксините и овладяването на пандемията нашият бранш да се нормализира. Във времена, в които настоящата криза поставя на изпитание цялата планета, отговорността за състоянието на земеделието е изключително висока. От хората на полето до стопаните на земята – всички трябва да положим допълнителни усилия, за да го възродим. За това е необходима най-вече дългосрочна визия и работеща стратегия за развитие. Това е и мисията на „Агрион“ – чрез иновации и разработване на нови бизнес ниши да подпомогне този процес.

В навечерието на 2022 г. бихте ли казали няколко думи към членовете на БАСЗЗ и читателите на „Алманах за земята”.

Искам да им пожелая най-вече здраве за тях и техните семейства. По време на тази пандемия научихме всички, че това е най-важното. Въпреки всичко, не трябва да се отчайваме, а да продължаваме да вървим напред и да се развиваме. Най-важното е да бъдем единни и заедно да работим за бъдещето на българското земеделие, за една по-добра и по-богата България.