Добрите комуникации са ценен капитал за всяка организация

Анета Алашка, директор „Връзки с обществеността и протокол“ в БСК и управител на Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД:

Добрите комуникации са ценен капитал за всяка организация

Г-жо Алашка, какви са предизвикателствата пред Вас и Издателска къща „Божидар Данев“ да се грижите за комуникационното и ПР обслужване на една национално представена земеделска браншова организация каквато е Българската асоциация на собствениците на земеделски земи?

ИК „Божидар Данев“ беше създадена през 2019 г. с водеща цел да подпомага членовете на БСК при популяризирането на тяхната дейност, като им предоставя консултантски, рекламни и издателски услуги при преференциални условия. Именно в изпълнение на тази цел от м. май тази година поехме комуникациите на БАСЗЗ. Краткото време, в което работим заедно, носи своите предизвикателства, тъй като все още се опознаваме взаимно и търсим оптималния начин на взаимодействие. За мен е особено радостно, че в лицето на БАСЗЗ открихме съмишленици и партньори, с които гледаме в една посока, имаме сродни цели и идеи за развитието на бизнеса в България. БАСЗЗ обединява компании, опериращи в един изключително важен за развитието на страната ни икономически сектор, а това прави нашата мисия особено отговорна, защото правилното комуникиране стои в основата на решаването на проблемите. А проблеми винаги има – без проблеми няма развитие, така е устроен светът. Така че стараем се да бъдем максимално полезни на нашите нови партньори и сме сигурни, че това е в интерес и на двете страни. Комуникационното ни партньорство поддържа жива и връзката между БАСЗЗ и БСК, а това е изключително ценно и ключово условие да си бъдем взаимно полезни.

Вие сте един от доайените в бранша, Директор „Връзки с обществеността и протокол” на БСК и управител на Издателската къща, как се промени той през последните 30 години?

Да, 25-годишният професионален опит ми позволява смело да хвърля поглед назад в годините и да дам сравнително обективна оценка на промените. Нашата професия е една от най-динамично развиващите се, особено що се отнася до каналите за комуникация, бързината на реакция и спецификите на аудиторията. Бурното развитие на комуникационните технологии през последните 2-3 десетилетия силно се отрази на механизмите, по които функционира PR професията. Когато аз започнах да се занимавам с PR, основното (и единствено) комуникационно средство беше факсът – уред, който за по-младите колеги е дори непознат. Днес, освен с традиционните медии (радио, телевизия, печатни издания), работим с море от онлайн медии и социални мрежи, като трябва да се съобразяваме с тяхната специфика. Наличието на толкова много комуникационни канали доведе и до промени у аудиторията – тя очаква бърза, адекватна, достоверна, обективна информация. Всяко забавяне от страна на комуникаторите тласка аудиторията към търсене на алтернативни източници, а те в повечето случаи са далеч от достоверността и обективността. Така че факторът „време“ е по-съществен отвсякога! Разбира се, мога много да говоря по темата, но в общи линии, ключовата промяна е в сферата на технологиите.

Бихте ли казали няколко думи към членовете на БАСЗЗ и читателите на първият брой?

На членовете на БАСЗЗ пожелавам да бъдат единни, сплотени, активно комуникиращи помежду си, за да могат по-безболезнено да излизат от кризите, които ежедневно ни съпътстват. И не просто да излизат, а след това да бъдат още по-силни и удовлетворени от постигнатото. Пожелавам успех на най-новото начинание на БАСЗЗ – „Алманах за земята“, и вярвам, че ще е полезно четиво за членовете на Асоциацията и за всички, които милеят за развитието на българското земеделие.