Алманах за земята, брой №3, март 2022 г.

В този брой на „Алманах за земята“ ще научите за проведената на 1 март 2022 г. среща на ръководството на БАСЗЗ с Министъра на земеделието и ще се запознаете със становището на БАСЗЗ относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

В броя са поместени и няколко интервюта – с Евгений Орашъков, пълноправен член на БАСЗЗ, с Пламен Абровски – председател на Комисията по земеделието, храните и горите в 46-то и 47-то Народно събрание, с доц. Димо Атанасов от Аграрен университет – Пловдив, и с доц. д-р инж. Александър Митов от Технически университет – София.

Изданието представя приоритетите на Френското председателство на Съвета на ЕС в областта на Общата селскостопанска политика и анализ на миграционния поток към българското село и новите условия за агробизнес.

По традиция, читателите на „Алманах за земята“ ще се запознаят с актуалната агростатистика и ще получат полезна информация за предстоящи данъчно-осигурителни срокове, както и за индикативните срокове по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) през 2022 г.

Приятно четене!