Благотворителност.

Верни на традициите си в сферата на корпоративната социална отговорност, членовете и ръководството на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) решиха и по повод 15-годишнината на организацията да не подминат без внимание важни обществени каузи и институции.