Коментари на Европейската комисия относно стратегическия план по ОСП 2023-2027 г., представен от България.


На 21 юни 2022 г. Европейската комисия публикува на сайта си Коментари относно стратегическия план по Общата селскостопанска политика (ОСП), представен от България.

Ref. Ares(2022)3869725 – 23/05/2022    

Източник: Европейска комисия