Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-27 г., изпратен официално към ЕК на 9.11.22 г.


Министерството на земеделието (МЗм) публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) в България за периода 2023-2027 г., изпратен официално към Европейската комисия (ЕК) на 9 ноември 2022 г.

Източник: МЗм