БАСЗЗ участва във форум на тема „Агросекторът в криза. Спешни мерки“, който е част от Националната кампания „Да! На българската храна“.

06/12/2022   www.baszz.net

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) участва във форум на тема „Агросекторът в криза. Спешни мерки“, част от 16-я Коледен форум от Националната кампания „Да! На българската храна“ организиран от медия „Стандарт“.

Той постави акцент върху проблемите в земеделието и хранително-вкусовата промишленост следствие на кризата, войната и Европейския зелен пакт.

Специално внимание бе обърнато на темите за: кризата в агросектора и мястото му в Стратегическия план за възстановяване и устойчивост; европейските директиви – как ще повлияят на агросектора?; ефективното усвояване на оперативните програми – какво и как трябва да се промени?; българските фермери между изискванията на Зелената сделка, инфлацията и кризата със суровини, както и на възможностите и решенията за преодоляване на проблемите в земеделието.

Основната цел на събитието бе да се очертаят предизвикателствата пред земеделския бранш и хранително- вкусовата индустрия, отговорни не само за увеличаване на БВП на България, но и за предотвратяването на продоволствена криза, за която предупреждават от месеци световни експерти на най-високо ниво. Заедно с това да се търсят ефективни и своевременни решения на проблемите.

В него взеха участие Атидже Вели (евродепутат), Явор Гечев (министър на земеделието), Георги Тахов (изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“), д-р Иван Шиков (изпълнителен директор на БАБХ), представители на бизнеса, производители, преработватели, търговци, изпълнителна и законодателна власт, евродепутати, академични среди, дипломати.

Госпожа Вели заяви, че е непримирима по 15-годишната тема за липсата на директни плащания и по отношение на изкривяването, което се получава при плащането на държавните помощи в различни държави.

„Предложихме на ЕК да разшири Многогодишната финансова рамка. Отваряйки рамката, настояваме ЕК да изравни плащанията за българските земеделци.“

Тя настоява пред ЕК до приемането на актуалната многогодишна финансова рамка България да получава европейски компенсации за по-ниските директни плащания. Няма как тази несправедливост да продължава. Европа е общност на равните възможности и трябва заедно да минем през кризата, обобщи Вели.

Според министър Явор Гечев местното производство на по-големи количества храни е важно и това се доказва  особено в период на кризи.

Явор Гечев обясни за Стратегическия план (СП), че е чисто нов инструмент, различен от всички до този момент – доста по-сложен и всеобхватен. „Той включва компенсаторните мерки до момента по стълб 1, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), инвестиционната част, както и Програмата по лозарство и винарство, секторните интервенции, Програмата по пчеларство и много законодателни ангажименти. В СП е заложена визията на Европа,  която ние трябва да постигнем, по отношение на селското стопанство“, допълни той.

Аграрният министър каза още, че народните представители на първо четене са одобрили внесените промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, като актуализацията му е послужила за законното въвеждане на СП. Според него „Това ще даде възможност земеделските стопани и преработватели от всички браншове да могат да се възползват от европейската и българската солидарност“. По думите му работата по документа ще трябва да продължи, да се преразглеждат текстове, които да се адаптират към българското законодателство в следващите две години. „Вярвам, че в редовния кабинет ще има силен експертен екип, който ще се справи с това предизвикателство“, уточни той.

Явор Гечев отбеляза, че в контекста на подпомагането за справяне с икономическите последици,  Европа е длъжник на държавите членки, особено на тези от по-източна част. „Изключителната финансова подкрепа тази година,  в размер на близо 1 млрд. лева, заради Ковид пандемията и Украинската помощ, е почти и само от държавния бюджет. Единствено допълнителната подкрепа от ПРСР, с бюджет от около 60 млн. лева, идва от Европа“,  подчерта той.