По случай 60 год. на Централната селскостопанска библиотека, с подкрепата на БАСЗЗ бе открито хранилище за старопечатни, редки и ценни издания.

24/11/2022   www.baszz.net

С официално тържество в сградата на Централната селскостопанска библиотека (ЦСБ) беше отбелязана нейната 60 годишнина. По този повод беше открито хранилище за съхраняване на старопечатни, редки и ценни издания, притежавани от библиотеката.

Това е факт благодарение на подкрепата на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), изразявайки се в осигуряване на средства за ремонта и възстановяването на хранилището, в което ще се съхраняват тези издания.

Създаването на хранилището е израз на желанието безценната информация от тези книги да се съхрани за поколенията и използва в научноизследователската и преподавателската дейност от работещите в съответната област на познанието.

Проф. дн инж. Мартин Банов – председател на Селскостопанска академия (ССА), приветства присъстващите. 

„Опазването на духовността, на науката, е кауза, зад която застанаха и нашите спомоществователи от БАСЗЗ. Те помогнаха да се осъществи една отколешна мечта – да се изгради специализирано хранилище, където да се съхраняват най-ценните исторически паметници на земеделската книжнина. В сбирката са включени български и чуждестранни издания от 19-ти и началото на 20-ти век.“

Историческият преглед показва, че с Постановление No169 на Министерски съвет от 29.08.1961 г. се създава от 1 септември същата година Академия на селскостопанските науки (АСН). Назначено е временно ръководство, което да изработи устав на Академията. Той е приет от Общото учредително събрание и внесен за одобрение от Министерския съвет и Народното събрание. Това се случва на 19.01.1962 г. с Указ No4 на Президиума на Народното събрание. Сред основните задачи на АСН е развитие на селскостопанската наука и техника и науката за гората на високо теоретическо равнище, задълбочено и всестранно разработване на научните проблеми в тези области. Към Президиума на АСН има Централна библиотека и Център за научна информация и документация. Още подробната информация за развитието на звеното през годините може да се види на сайта на библиотеката.

През 2021 г. председателя на ССА одобрява „Инструкция за създаване, поддържане, съхранение и опазване на Сбирка „Старопечатни, редки и ценни издания“ във фонда на ЦСБ към ССА. Поставя се началото на сформиране на колекцията, нейното попълване и описване. 

Още през следващата 2022 г. се открива и хранилище за старопечатни, редки и ценни издания, съхранявани в библиотеката с подкрепата на БАСЗЗ. Към момента сбирката наброява 243 заглавия книги на кирилица и 116 на латиница. Периодичните издания на кирилица са 216, а тези на латиница – 20.

ЦСБ активно участва в администрирането на Български портал за отворена наука за ССА. Член е на Българска библиотечно- информационна асоциация и Български информационен консорциум.