Новини, Алманах за земята, брой №4

31/01/2023   www.baszz.net

БАСЗЗ участва във форум, посветен на земеделието на Небраска

БАСЗЗ взе участие във форум, посветен на земеделието на щата Небраска, Съединени американски щати (САЩ), проведен на 28 юни 2022 г., в гр. София.

Небраска е световен лидер в селското стопанство и през последните години работи активно по програми за търговия и бизнес партньорство с България, съвместно с Американското Министерство на земеделието (USDA).

Във форума взеха участие представители на правителството на Небраска в лицето на Държавния секретар на щата г-н Робърт Евнън и неговия заместник г-жа Синди Алън. За първи път в България бе почетният професор Крис Калкинс, световноизвестен учен и експерт по прочутото говеждо месо от Небраска. Събитието бе уважено и от г-жа Алисия Ернандес, аташе на Министерството на земеделието на САЩ за Източна Европа.

Бизнес делегацията включваше компании от световен ранг: г-н Пиерфранческо Спортели, директор международни продажби на фирмата Kelley Bean Company – фирма, базирана в Небраска, крупен световен производител на бобови култури и други варива и изцяло вертикално интегрирана; г-н Герман Мартос, директор продажби представляваше Lindsay Irrigation, глобален лидер в напояването; г-н Ангел Величков от консултантската фирма Saint Nicolas Trading Co.; г-н Джош Джонсон, генерален мениджър на Хювефарма Небраска. 

Вижте кратко описание на Небраска чрез QR кода.

БАСЗЗ и БТА подписаха договор за партньорство

На 21 април 2022 г., в навечерието на Деня на земята, 22 април, генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев и изпълнителният директор на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) подписаха договор за партньорство.

„България е една от първите държави, която се присъединява към отбелязването на Деня на земята още в началото на 90-те години“, отбеляза Вълчев. Той каза още, че с подписания договор БТА разширява кръга на своите партньори с поредния бранш, като целта на това сътрудничество е „да подпомогнем със системна и достоверна информация нашата нова емисия „Икономика“. „До момента БTA има подобни споразумения за периодично предоставяне на достоверна информация за дейности и събития, както и за анализи с голяма група от организации в туристическия и лозаро-винарския бранш“, припомни Кирил Вълчев.

По думите на Кирил Вълчев хранителният бранш е безспорно един от големите в България и към досегашните споразумения със Сдружението за модерна търговия и с няколко големи търговски камари днес добавяме и „първите по веригата на хляба“. Вълчев изрази надежда, че кръгът на партньорите по тази верига ще се разшири с още браншови асоциации на производители, които използват земеделската земя.

„Земеделският бранш е ключов и има нужда от подкрепа, разбиране и медийни партньорства. Това е един изконен бранш, който два пъти ни изкарва от катастрофи и дава пет процента от брутния вътрешен продукт, но в последните години ние чувстваме, че той е пренебрегнат“, посочи изпълнителният директор на БАСЗЗ. „БАСЗЗ е единствената неправителствена организация, която е пълноправен член на Европейската организация на собствениците на земеделски земи, както и на Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес“, отбеляза той.

„Обработваемият поземлен фонд в България е близо 38 млн. дка, при общ фонд от над 50 млн. дка. За по-малко от 10 години собствениците успяха без помощ от държавата да облагородят около пет млн. декара“. Като най-голям проблем той определи липсата на обединение в бранша с десетки и дори стотици отделни организации. Други такива са раздробеността на земята и липсата на напояване. 

БАСЗЗ взе участие в Общото събрание на ЕЛО, в гр. Прага

В общото събрание на Европейската организация на собствениците на земи (ЕЛО), провело се на 17 май 2022 г., в гр. Прага, взеха участие членове от различни страни. Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) бе представена от нейното ръководство.

Срещата започна с приветствие към присъстващите от г-н Pierre-Olivier Drège, президент на ЕЛО, и г-н Constantin Kinsky – от името на чешкия член на организацията.

Заместник-министърът на земеделието г-н Jiri Sir и г-жа Eliška Trnková от отдел Политики за управление на горите към същата институция, запознаха членовете на ЕЛО с приоритетите на предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от Чешката република.

По-важните от тях включват:

 • отлагането на правилата на Общата селскостопанска политика (ОСП) с една година, до 01.01.2024 г.;
 • мобилизирането на допълнителни ресурси от бюджета на ЕС за увеличаване на текущото разпределение на ОСП, по-специално за стълб II;
 • установяването на продоволствената сигурност като изключително стратегическа цел;
 • постигането на целите на ЕС за околната среда и климата да не компрометира продоволствената сигурност, конкурентоспособността на сектора и доходите на земеделските производители, като същевременно гарантира устойчивост в рамките на трите стълба;
 • промяна на целта за намаляване от 25% на 10% от земеделската земя, която е за органично земеделие във всяка държава-членка;
 • засилване на насърчаването на потреблението на продукти от биологично земеделие чрез обществени поръчки.
 • Европейската комисия (ЕК) трябва да гарантира, че с господстващото положение на търговските вериги не се злоупотребява и трябва да коригира условията за търговия с биологични продукти, така че максималното количество местно биологично производство да навлиза на пазара при най-благоприятни условия за доставчиците;
 • налагането на мита върху вносните биологични продукти от трети страни;
 • гарантиране, че секторът на селското и горското стопанство не е обект на несправедливи и небалансирани изисквания и че всички участници на пазара на ЕС са обект на едни и същи екологични изисквания;
 • спешен подход на ЕС за борба с глобалната тенденция на обезлесяване, която се среща особено в тропическите региони; въвеждането на забрана за отглеждане в клетки на кокошки носачки в целия Европейски съюз след 2027 г.;
 • въвеждането само на доброволна система за етикетиране за хуманно отношение към животните; изискванията за внос на животни в ЕС да бъдат поне на същото ниво като за Европейския съюз и т.н.

В своето изказване БАСЗЗ маркира, че повечето предизвикателства, трудности и проблеми са еднакви за всички представители от ЕС. Независимо от това, има и разлики. БАСЗЗ акцентира върху основните интегрални проблеми пред собствеността, земеползването и фермерите в България – липсата на политики, раздробената земеделска собственост и критичното състояние на хидромелиоративната инфраструктура за напояване, отводняване и превенция.

БАСЗЗ участва във „Форум за бъдещето на земеделието“, в гр. Прага

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) взе участие във „Форум за бъдещето на земеделието“, на 18 май 2022 г., в град Прага, Чешка република. Домакин на събитието беше Чешкият земеделски университет.

За да прочетете повече последвайте QR кода.

„Време е за коренна промяна в поземлените отношения“, заяви министър Явор Гечев по време на среща с ръководството на БАСЗЗ

„Отдавна е време за коренна промяна в поземлените отношения и държавата да създаде траен модел, който да се справи с натрупаните проблеми“. Това каза министърът на земеделието Явор Гечев на среща с ръководството на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) и Българския фермерски съюз. В срещата, която се проведе на 25 август 2022 г., участваше и заместник-министър Валентин Чамбов.

От БАСЗЗ поставиха редица въпроси като обединението на сектора в единна камара, обезщетенията при отчуждаване на земеделските земи, напояването и комасацията.

Министър Гечев се ангажира дългосрочно да работи по тези теми, като изтъкна, че законодателството в областта на поземлените отношения трябва да се подобрява.

Земеделските производители поискаха единни указания към службите по земеделие при казуси с изготвянето на споразуменията по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Министър Явор Гечев посочи, че при конкретен сигнал от стопаните всички служби по земеделие в страната ще получават единни указания.

Аграрният министър коментира, че браншовите организации в земеделския сектор са изградили капацитет да поемат част от задълженията на държавните органи, което ще намали административната тежест и ще повиши доверието към тях.

Браншовите организации поискаха промени в Закона за опазване на селскостопанското имущество, при застраховането, както и законодателни мерки, които да прекратят дублирането на договори за наем на земеделски земи. „Министерството на земеделието очаква конкретни предложения за законодателни промени от неправителствения сектор“, заяви заместник-министър Валентин Чамбов.

Участниците в срещата посочиха, че при програмно управление и приемственост развитието на българското земеделие ще се ускори и ще бъде устойчиво.