Генерална Асамблея на ЕЛО, Париж, Франция. 1 и 2 декември 2021 г.

21/12/2021   www.baszz.net

Генерална Асамблея на ЕЛО, Париж, Франция

1 и 2 декември 2021

БАСЗЗ взе участие в общото събрание на Европейската организация на собствениците на земи (ЕЛО), което се проведе на 1 и 2  декември 2021 г. в Париж, Франция.

Събитието започна с приветствие от Pierre-Olivier Drège, президент на ЕЛО. Той обобщи основните притеснения, свързани с пестициди, наторяване, биоразнообразие и климатични промени.

След него думата бе дадена на Julien Denormandie, Министър на земеделието и храните на Франция. Той посочи основните приоритети, стоящи пред френското селско стопанство.

Срещата продължи с обзор за дейностите и проектите на ЕЛО, направен от главния секретар на организацията Thierry de l’Escaille. Той говори за света след пандемията, за стреса на световния пазар, покачването на цените на енергията, като подчерта и последствията след Брекзит, които неминуемо променят европейския проект. Беше отбелязана и засилената поляризация между леви и десни крила в Европа, както и увеличени дългове на правителствата, поради пандемията, засилването на по-екстремни климатични явления като засушаване и наводнения.

Председателят на БАСЗЗ Стайко Стайков беше възпрепятстван да присъства лично на събранието, затова от името на Асоциацията Галина Пейчева-Митева сподели наживо основните проблеми в селското стопанство в България към момента. Тя посочи, че стратегическият план не е общодостъпен и публичен.  В момента се лансира грешната и опасна идея, че само малките стопанства са “добри” и полезни и че трябва да има рестриктивни тавани. От името на БАСЗЗ тя коментира, че с напояването не се случва нищо. Докато липсва Национална земеделска камара, няма да има възможност истински да защитаваме интересите на земеделската общност и на собствениците на земеделски земи.

Вторият ден от от Общото събрание на ЕЛО беше с фокус върху климатични промени и екологична трансформация на хранителната система. Янеш Поточник, председател на Форума за селско стопанство 2021, председател на фондация RISE, както и съпредседател на IRP на Програмата околна среда на ООН, говори за ролята на горите по отношение постигането на кръгова икономика, която пък, от своя страна, е необходима за успешни пазарни системи.

Дискусиите продължиха с включване от Sophie Primas, председател на Комитета по икономически отношения в сената на Република Франция. Тя подробно изброи основните предизвикателства към момента. Относно САР г-жа Primas коментира стратегията „От фермата до вилицата“. Според нея, ще има спад в продукцията, не може да се компрометира количество за сметка на качество, което всъщност е най-големият недостатък на горепосочената програма. Вторият съществен риск  е жертването на националните политики, което от своя страна би довело до нечестна конкуренция между европейските производители.

Участие във форума взе и Julien Denormandie, Министър на селското стопанство и храните на Франция.

Дискутирана беше нуждата от реципрочност и протекция на ЕС производителите, които трябва да имат по-голяма независимост.

Eric Thirouin, президент на Генералната асоциация на производителите на пшеница и други зърнени култури, сподели своите притеснения, че се наблюдава драстичен спад в производството на пшеница.

Друг участник бе Sebastyen Treyer, генерален директор на IDDRI.

Специално обръщение на тема геополитика и безопасност на храните във Франция, направи Dominique Charge, президент на  La Cooperation Agricole. Той посочи, че за съжаление Франция вече не играе ролята на „кошница за хляб на Европа“ и губи суверенитета си, свързан с производство на храни. Наблюдава се огромно увеличение на вноса и така Франция губи своята конкурентноспособност. Високи данъци и загубата на способността на Франция да инвестира в по-голям мащаб, бяха споменати като проблеми. Г-н Charge изрази мнение, че суверенитета, свързан с производството на храни, трябва да се превърне в основна политика на ЕС и селското стопанство на ЕС да бъде по-автономно, да има равнопоставен достъп до пазарите, да се създаде цялостност на европейски ниво. Кооперирането в сектора селско стопанство е ключово, европейците трябва да бъдат обединени, последователни и отговорни.

Iliana Axiotiades, главен секретар на COCERAL, наблегна на необходимостта ЕС да запази статута си на износител на храни.

Форумът завърши с финални обръщения от Pierre-Olivier Drège, Вицепрезидент на фондация François Sommer и президент на ELO.