БАСЗЗ присъства на среща организирана от МЗм, на която да се обсъдят критерии за представителност на браншови организации.

09/02/2023   www.baszz.net

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), присъства на 9 февруари 2023 г. на среща организирана от Министерството на земеделието (МЗм), на която да се обсъдят критерии за представителност на браншовите организации в секторите „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Преработватели“.

Присъстваха повече от 40 неправителствени организации от селското стопанство и преработватели.

„Необходимо е да има функциониращ регистър с ясно представителство на браншовите структури в аграрния сектор“ посочи министърът на земеделието Явор Гечев, след като изслуша становищата на присъстващите. И уточни, че министерството няма за цел да взема страна на една или друга организация, още по-малко да създава еднолично правила и регулации по темата за представителност на браншови организации, но е важно да има диалог в сектора.

На срещата стана ясно, че вместо закон МЗм би могло да инициира създаването на наредба на базата на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Опитът да се съберат всички браншови организации в земеделието на една маса завърши неуспешно.