Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за местните данъци и такси № 054-01-79.

15/09/2020   www.parliament.bg

Становище на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по ЗИД на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) № 054-01-79 внесено в Комисия по земеделието и храните в 44-то Народно събрание.