Собствениците на земи уважиха първата годишнина на БФС.

14/02/2023   farmunion.bg

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) уважи първата годишнина на Български фермерски съюз (БФС).

Председателят на БФС Георги Стоянов направи отчет за дейността на организацията за първата година от създаването ѝ.

На събитието присъстваха и част от партньорите на организацията: Асоциацията на индустриалния капитал в България, АгроБиоИнститутът (АБИ) към Селскостопанска академия (ССА), Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”, ГЕБО консултинг, Сдружение „Морски сговор“, Българска асоциация по подземни води, Национална асоциация на хосписите в България, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Национална лаборатория по роботика и изкуствен интелект, Международен търговски и културен център ГЕОПАН, Българска православна църква – Българска патриаршия и други.

Министърът на земеделието Явор Гечев заяви, че „Приветствам идеята Министерството на земеделието да води отворена политика на диалогичност към фермерите за създаване на оптимални възможности за развитието на аграрния бизнес“. Явор Гечев отбеляза, че е необходимо браншовите организации да започнат да изпълняват пряко услуги за своите членове.

В рамките на събитието министър Явор Гечев участва в награждаването на първия Национален студентски конкурс „Фермерството и младите хора“.