БАСЗЗ отново подкрепи Централната селскостопанска библиотека (част от Селскостопанска академия).

23/08/2023   www.bia-bg.com

Верни на традициите си в сферата на корпоративната социална отговорност и в продължение на партньорството си, Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) подкрепи с 4 000 (четири хиляди) лева ремонта, обновяването, оборудването и модернизирането на Централната селскостопанска библиотека (ЦСБ), част от Селскостопанска академия (ССА).

На 22 август 2023 г., председателят на ССА проф. дн инж. Банов връчи на Стайко Стайков сертификат за помощта.

Това е второто по ред дарение за ЦСБ, а средствата са събрани целево от членовете на БАСЗЗ.

„За нас подкрепата на научните и академични среди, в частност на ЦСБ е кауза, каза Стайко Стайков. Ще се радваме ако с наша помощ се съхрани тази съкровищница с безценна информация за поколенията. Да се използва в научноизследователската и преподавателската дейност от учените, докторантите, преподавателите, изследователите и т.н. Не на последно място да се осигурят и подходящи условия за екипа на библиотеката.

Пътят за дългосрочното и устойчиво стопанисване, управление и опазване на земеделските земи, респективно за качествен скок в селското стопанство е един. Той е в партньорството между неправителственият сектор с държавната и местна власт, стъпвайки на научните достижения“, допълни Стайко Стайков.

Проф. дн инж. Банов: „Първото дарение даде възможност да се положи началото на оформянето на сбирката от редки и ценни издания на Централната селскостопанска библиотека чрез изграждането на специализирано хранилище.

Осигуриха се подходящи условия за тяхното съхранение и за провеждане обучение на студенти. Днес вече се работи по дигитализиране на този фонд, за да може всеки един от нас да се докосне до тези безценни научни трудове, които свидетелстват не само за историята на земеделието, но и за политическото и обществено-икономическото развитие на държавата. С получаването на новото дарение, ще продължим да развиваме дейността на ЦСБ и  разширим достъпа на все по-широк кръг от потребители от различни научни области.“