Бъдещите тавани на плащанията ще засегнат между 2 и 3 хиляди фермери

12/09/2018   sinor.bg

За трети път на браншово ниво се организира среща, за да се повдигне поне за малко завесата около новата обща селскостопанска политика (ОСП), но по всичко изглежда, че бизнесът отново ще бъде залъгван с общи приказки, без да получи един адекватен анализ за ефекта от досегашното европодпомагане върху селското стопанство на страната. Или поне обещание, че министерството работи по така наречения стратегически план за развитие на сектора след 2020 г., коментира Синор.бг. Още през август стана ясно, че днес Националната асоциация на зърнопроизводителите ще проведе на ротационен принцип поредния от серията дебати по бъдещата ОСП, където ще бъдат поканени представителните организации от агросектора. Бизнесът се надява администрацията да отговори на въпросите, свързани с новите тавани на директните плащания, както и с прилагането на екологичните практики, очакващи да засегнат много повече стопанства и в по-широк обхват, отколкото се прилагат в момента. Темата обаче е твърде деликатна, за да има яснота по нея още сега. Ако досега таваните на плащанията засягаха само парите, получени по схемата за единно плащане на площ СЕПП, то след 2020 г. подпомагането за крупните стопанства ще бъде орязано, така че вместо до 150 хил. евро по СЕПП едно стопанство няма да получава повече от 100 хил. евро и то от всички схеми по директните плащания. Става въпрос не само за парите на площ, но също и за зелените плащания, обвързаната подкрепа и помощта за млади фермери. С други думи, ще има прогресивно намаляване на целия пакет от директни плащания, който едно стопанство може да получи за дадена календарна година – намалението ще бъде от 60 000 до 100 000 евро, както и пълното им спиране над 100 хил. евро. Първоначално стопаните и администрацията мислеха, че с това орязване ще бъдат засегнати между 2 и 3 хиляди български фермери, но по всичко изглежда, че тази мярка ще обхване значителна част от регистрираните стопани. Неслучайно румънските политици заеха твърда позиция срещу новите тавани. Голяма част от браншовите асоциации у нас също настояват за запазване на сегашните тавани, но на официално ниво представителите на министерството на земеделието не са изразявали подобна позиция, коментира Синор.бг. На дискусията не са поканени медии.