Поздравителни адреси за 15-годишнината на БАСЗЗ.

19/06/2022   www.baszz.net

По случай своята 15-годишнина, Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) получи поздравителни адреси от:

1. Г-жа Атидже Алиева – Вели, член на Европейския парламент.

2. Г-н Пламен Абровски, Председател на Комисията по земеделие, храни и гори към 47-то Народно събрание.

3. Г-н Стефан Бурджев, Заместник министър на земеделието.

4. Академик Юлиан Ревалски, Председател на Българската академия на науките.

5. Г-жа Мариана Кукушева, Председател на Управителния съвет на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите.