РОЗИ: Автоматизирането на процеса е невъзможно

07/07/2023   www.baszz.net

15 юни 2023 г.

Продължават трудностите в сектора на розопроизводството – както с работната ръка, така и с изкупните цени. По темата производителят Галина Пейчева-Митева, член на Българската асоциацията на собствениците на земеделски земи и член на Борда на директорите на Европейската организация на собствениците на земи – ЕЛО. Тя и колегите ѝ се събраха на традиционния годишен форум на българската асоциация на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“ в Казанлък.