Парцели с потенциал пустеят, има риск да станат горски фонд

14/07/2023   www.baszz.net

Площта със селскостопанско значение в България е малко над 52 млн. декара – това е 47% от територията на страната, а обработваемата земя е 35 млн. декара. В същото време държавата губи от парцелите, които не се стопанисват. Още информация от председателя на Управителния съвет на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков.