На ниво Европейски съюз предстои обществено обсъждане на първия Закон за здравето на почвите.

11/07/2023   www.baszz.net

16 юни 2023 г.

Галина Пейчева-Митева – член на БАСЗЗ и член на Борда на директорите на Европейската организация на собствениците на земи (ELO), сподели, че на ниво Европейски съюз предстои обществено обсъждане на първия Закон за здравето на почвите.