За 16-ти път членове на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи се събраха на годишна среща край Казанлък.

06/07/2023   www.baszz.net

10 юни 2023 г.

Проблемите в селското стопанство през призмата на поземлените отношения – това беше фокусът на годишната среща на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. Тя се проведе край Казанлък – за 16-ти път.