ДАРЕНИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ГР.ПЛОВДИВ

12/06/2020   www.au-plovdiv.bg

На 12.06.2020г. професор Христина Янчева, Ректор на Аграрен университет – Пловдив, прие с благодарност дарение от предпазни средства и дезинфектанти от сдружение „Българска  асоциация на собствениците на земеделски земи“ (БАСЗЗ) с председател  на УС Стайко Стайков. 

Дарението е на стойност 2000 лева и включва латексови ръкавици за еднократна употреба, лицеви маски и дезинфектант, които ще послужат за осигуряване на безопасна работна среда в университета, при обявената епидемиологична обстановка в страната.