България настоява малките стопани да бъдат изключени от условността за получаване на директни плащания

27/06/2019   agrozona.bg

България настоява малките стопани да бъдат изключени от условността за получаване на директни плащания в новата Обща селскостопанска политика след 2020 г. Страната ни заяви това по време на последното заседание на Съвета на ЕС, предава rural.net. България подчерта също някои от основните си  приоритети в продължаващите дискусии относно завишената обвързана подкрепа, запазване на преходната национална помощ, както и доброволно прилагане на еко-схемите от държавите-членки.

Министрите на земеделието в ЕС считат, че е необходимо да се свърши още работа преди да се формулира обща позиция на държавите членки за реформата на ОСП след 2020 год. Това е позицията, която те изразиха по време на Съвета по селско стопанство и рибарство, проведен на 18 юни в Люксембург.

На срещата румънското председателство на Съвета на ЕС представи доклад относно състоянието на преговорите по трите основни регламента, които имат отношение към новата ОСП (регламент за стратегическите планове, регламент за обща организация на пазарите и хоризонтален регламент). Комисар Фил Хоган предупреди категорично, че Комисията няма да приеме намаляване на амбицията за подобряване на околната среда за новата ОСП, като заяви, че „това не подлежи на преговори“.

Комисар Хоган изказа съжаление, че са премахнати някои определени разпоредби за предварителната условност, като изтъкна, че новият модел на прилагане предлага достатъчна гъвкавост на държавите членки. Някои делегации подкрепиха предложението на Комисията по отношение на „зелената архитектура“, както и задължителното за държавите членки прилагане на еко-схеми по Стълб 1. Други делегации приветстваха предложенията на румънското председателство за опростяване на правилата за „зелената архитектура“ и предварителната условност за околната среда, като подкрепиха доброволното прилагане на еко-схемите от държавите членки по Стълб 1.

Министрите от няколко държави-членки припомниха, че трябва да се знаят резултатите от преговорите по Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 год., преди да се формулира окончателна позиция за ОСП след 2020 год. Повечето делегации приветстваха постигнатия напредък в преговорите за новата ОСП, като подчертаха, че по няколко важни теми разговорите трябва да продължат, като изравняване на директните плащания, „таваните“ на плащанията и предварителните екологични условия. Някои делегации не споделиха позицията на румънското председателство, че са „стабилни“ текстовете по регламента за общата организация на пазарите и хоризонталния регламент, тъй като такава формулировка изглежда като „почти постигнато споразумение по текстовете“.

Изразено беше мнение, че е необходимо да продължи дискусията по отношение на дефиницията за „истински фермер“, по „зелената архитектура“ и предварителната условност. Част от делегациите подкрепиха предварителната условност да се спазва от всички фермери, включително и от дребните фермери. Някои държави-членки заявиха, че е неизбежно да не се прилага преходен период и изразиха мнение, че правилата за преходния период трябва да бъдат обсъдени „възможно най-бързо“. Някои делегации се изказаха в подкрепа на запазване на размера на бюджета на ОСП след 2020 год. за „ЕС с 27 държави-членки“.

Една част от министрите призоваха за увеличение на бюджета за обвързана подкрепа, като в същото време други силно критикуваха този тип подпомагане, който според тях предизвиква нарушение на конкуренцията на пазара.