БАСЗЗ участва в научна конференция по случай професионалния празник на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ на „Световния ден на почвата“.

07/12/2023   www.baszz.net

На 5-ти декември 2023 г., Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ за 9-та поредна година отпразнува своя професионален празник на „Световния ден на почвата“. Той премина под мотото: „Почвата и водата: източник на живот“.

На този ден ИПАЗР „Н. Пушкаров“ проведе и петото издание на конференцията “Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация“. Съорганизатори на събитието бяха Селскостопанска академия (ССА), Българско почвоведско дружество, Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България и Съюзът на специалистите по качеството в България.

Директорът на института проф. дн Ирена Атанасова приветства академичния състав на института и гостите с празника и подчерта значението на „Световния ден на почвата“ като една от най-важните дати в календара на ООН, обединяваща учени, правителства, различни институции, неправителствени организации и широката общественост в общата грижа за почвата. 

Евгений Орашъков в качеството му на председател на управителния съвет на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) прочете поздравителен адрес:

На форума бяха отправени поздравителни адреси и от: Председателя на ССА, проф. д-р Виолета Божанова; заместник министъра на земеделието и храните г-н Георги Тошев от името на министър Кирил Вътев; проф. д-р Георги Желев, директор на Институт за космически изследвания и технологии, БАН и други.