Агротема: Предизвикателства при поземлените отношения, автор: Мирела Спасова

12/07/2023   www.baszz.net

Сред ключовите цели на БАСЗЗ е доходите на българските фермери да се изравнят с тези на колегите им от старите страни членки на Европейския съюз, на базата пренареждането и групирането на земеделските земи за повишаване на производителността и добавената им стойност, модернизирането и изграждането на нова хидромелиоративна инфраструктура, проактивни мерки за предпазване от ерозия, наводнения, пожари и т.н.