Със сателитното наблюдение след 2020 г. ще има пълен контрол върху цялата заявена земя

05/08/2019   media.prplay.net

Компютър ще залага къде и кога да стават тези проверки, което напълно ще изключи човешкия фактор при мониторинга

Вместо досегашната система за проверка само върху 5 на сто от заявените за подпомагане площи, със сателитното заснемане след 2020 г. всички държави в Европейския съюз ще извършват месечен контрол върху 100% от площите, което и сега се прави в някои държави – членки на ЕС, като Дания, Австрия и др. Системата за мониторинг на земеделските площи има за цел да замести напълно досегашните теренни проверки, съобщи Георги Праматаров от Министерството на земеделието при представянето на новото законодателство в ОСП след 2020 г, организирано за браншовите организации от земеделието. Процесът е напълно автоматизиран и ще позволи при контрола на площите да се правят по 20-30 сателитни снимки през седмица, така че подходът за проверки да бъде справедлив. Компютър ще залага къде и кога да стават тези проверки, което напълно ще изключи човешкия фактор при мониторинга, посочи експертът.

Три са основните условия, на които трябва да се отговори чрез геопространството заявяване, така че то да отговаря на реалното местоположение на парцелите. На този етап известна пречка е качеството на сателитните снимки, при които се допуска 5-метрова пространствена резолюция и някои от обектите върху площта не се виждат. Въпросът обаче е българската администрация да бъде обучена навреме, така че от следващия период новата система за мониторинг да бъде факт. Тече подготовка за пилотен проект, който ще бъде възложен на съответните компании в областта на информационните технологии. За целта е необходимо и сериозно технологично развитие от страна на самите стопани, така че заявяването да преминава успешно.

Системата за мониторинг гарантира над 90% точност при заявяването на културите. Въз основа на нея контролните органи ще въведат и светофарната система за определяне на допустими и недопустими за подпомагане площи, за която европейските структури вече са информирали бранша. При тази система всички допустими площи ще имат зелена точка, доказваща правилното очертаване, недопустимите – червена. Единствено при съмнения, получени след проверките означението ще бъде в жълта точка.