Стотици земеделски производители на протест пред ЕП срещу реформи в ОСП

22/10/2019   agrozona.bg

Стотици земеделски производители ще протестират днес пред Европейския парламент, призовавайки за по-малко директни плащания към големите промишлени стопанства съгласно предложената ревизия на Общата селскостопанска политика (ОСП). За това съобщава EURACTIV.

Съюзът от седем екологични и селскостопански организации планира да проведе протест в началото на третата пленарна сесия на новоизбрания парламент на ЕС в Страсбург. Стотици фермери и активисти от Германия и Франция пък искат да паркират тракторите си пред сградата на Парламента в Страсбург и да предадат лично исканията си.

Те ще протестират срещу настоящия проект на ОСП. „Демонстрацията трябва да бъде сигнал за Парламента, но и за Комисията, че настоящият проект на новата ОСП трябва спешно да бъде преразгледан”, казва Саския Ричард, германският говорител на алианса Good Food Good Farming. „Новите научни констатации от последните доклади на IPCC също трябва да бъдат взети под внимание“, каза тя пред EURACTIV.

Демонстрацията бележи край на месец протести в цяла Европа срещу настоящия текст на ОСП. Миналата година бяха проведени многобройни действия в 19 държави-членки и петиция със 114 000 подписа беше предадена на министрите на земеделието на ЕС.

Алиансът отново призовава за преориентация на ОСП, която да подкрепи по-голямото предлагане на местни храни. „Земеделските производители продължават да произвеждат за глобалния пазар твърде често, а не за своя регион. Това не е устойчиво ”, казва Ричард.

От Good Food Good Farming също така изискват да бъдат отключени повече средства за защита на обработваемите земи и ограничаване на използването на пестициди.

„Но най-големият проблем е с директните плащания, тъй като те подпомагат предимно големите стопанства вместо малките и средните стопанства, които съставляват по-голямата част от сектора“, каза Ричард. Според алианса, директните плащания трябва да бъдат постепенно намалени, като се започне с преразпределението на 50% от средствата към двата стълба по ОСП.

Понастоящем плащанията на база на първия стълб представляват около 70% до 80% от общия бюджет, като средно 40% от приходите на европейските фермери.

Според демонстрантите, в новия проект на проекта на ОСП липсват задължителни насоки за опазване на околната среда. Планираната „подобрена условност“, която свързва преките плащания, базирани на площта на ОСП, с определени условия, е „толкова широко диверсифицирана, че не допринася за необходимото преструктуриране на селскостопанския сектор“, допълва Саския Ричард. Например, отпускат се еднократни суми за обновяване на конюшнята, без да се проверява дали прилаганите мерки са благоприятни за климата или не.

Новополученият свободен ход, който държавите-членки трябва да имат при разпределението на средствата, също представлява риск.

„Има смисъл да се адаптират мерките към местните условия. Но като се има предвид, че държавите могат да определят собствените си приоритети, ние се опасяваме, че проектите за климата ще бъдат намален”.