Над 2 млрд. лева са влезли в сектор Земеделие през 2018 г.

17/07/2019   agrozona.bg

Над 2 млрд. лева са влезли в сектор Земеделие в България през 2018 г. Средствата са инвестирани под формата на директни плащания, мерки за пазарна подкрепа, държавни помощи и мерки за развитие на селските райони. Това се казва в Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г., публикуван в сайта на Народното събрание.

Подкрепата допринася за стабилизиране на доходите на земеделските производители, за модернизиране на отрасъла и противодействие на климатичните и пазарни предизвикателства, както и за съхраняване на жизнеспособността на селските райони. Приоритет е поставен върху балансираното развитие на растениевъдството и животновъдството, както и на отделните производствени направления в тях.

С разширяването на системата за борба с градушките върху територията на цялата страна, включително върху урбанизираните територии, се очаква държавата да спести 260 млн. лева годишно загуби за земеделските стопани, се казва още в доклада.

Като подготовка за прилагането на новия противограден модел, през 2018 г. в страната са изградени нови 2 командни пункта и 63 нови ракетни площадки, което ще позволи защитената територия да се увеличи от 17,3 млн. дка на 22 млн. дка.