Липсата на обединение е фундаменталният проблем пред земеделието ни

05/11/2020   www.bgfermer.bg