Какви нововъведения ще включва ОСП в периода 2021-2027 г.?

14/08/2019   www.bloombergtv.bg

Новият програмен период 2021-2027 г. за общата селскостопанска политика (ОСП) у нас предстои. В края сме на програмния период 2014- 2020 г. Разбира се, има програми отличници и такива, които се движат с по-бавни темпове. Като цяло структурата се запазва. Има няколко нововъведения, които са заложени в рамката. Първото е бюджетът. Там се очаква леко намаляване, а това важи за целия Европейски съюз (ЕС). Брекзит има голямо влияние върху това, заяви Ивайло Здравков, управител на ЕНПРОМ, в предаването „В развитие“ с водещ Живка Попатанасова.

Към момента очаквания за България бюджет е в размер 2,4 млрд. евро, посочи Ивайло Здравков. „Това е целият бюджет по самата програма, която е разделена на два стълба. В първия стълб са преките, директни плащания. По-стратегическият – стълб 2, включва инвестиционната програма за изграждане на предприятия, ферми и въобще всичко, касаещо продукта на реалния бизнес. Там обаче се очаква намаление от порядъка на 300 млн. При добра оптимизация и правилно разпределяне на средствата от държавата намалението не би повлияло чак толкова“, добави той.

Гостът спомена, че секторът с плодове и зеленчуци е сред приоритетните, разкривайки още, че сега очакванията са да има насоченост и към виното, както и към пчелните продукти, които също не са за подценяване.

До момента по програма „Развитие на селските райони“ има действащи 72 мерки, грубо казано, подчерта управителят на ЕНПРОМ. Спрямо новата конструкция на програмата се очаква да бъдат 8 интервенции, за да се получава по-лесен трансфер на средства от една мярка към друга. Първата от тях е „Натура 2000“, уточни още той.

Времето за приключване на програмния период 2014

„Този път ще бъде една година по-малко за изпълнение на проектите и изразходване на средствата. Процедурата трябва да е много по-стегната, но от друга страна, това облекчава някои от стъпките за кандидатстване“.

Една от целите на новата ОСП сега е Интелигентното, устойчиво и диверсицифирано селско стопанство, за чието съдържание Здравков каза, че трябва тепърва да се детайлизира.