Земеделието на бъдещето

06/06/2018   agrozona.bg

Технологично, иновативно и цифровизирано, прецизното земеделие, фермерството в рамките на облака чрез ползването на Big Data и устойчивото земеделие вече не са любими теми само на технократите в Брюксел, но и на фермерската общност. Това е един от основните изводи, до които са достигнали участниците във форума, посветен на бъдещето на ОСП, организиран от Европейската организация на собствениците на земеделски земи (ELO), съобщи Галина Пейчева-Митева, която е участвала като представител на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ). Събитието, което се провежда за 11 поредна година е преминало под мотото „Здрава храна, здраво фермерство, здраво бъдеще.“ Тема е изключително актуална и пряко свързана с опазването и устойчивото управление на земите. 

Бъдещето на фермерството ще е силно технологично, иновативно и цифровизирано, убедена е Пейчева. В същото време на форума е поставен акцент и върху биологичното разнообразие за производството на здравословна храна. „Имахме възможност да чуем мнение на водещи експерти какво трябва и може да бъде постигнато в сферата на продоволствената сигурност и опазването на околната среда, като тези две предизвикателства бяха оценени като равностойни.“, сподели тя.

„Радостно беше да чуя оценката, че не само малкото е добро, защото бе подчертана и важната роля на големите технологични ферми като основен доставчик на храна, продоволствена независимост и обезпеченост в Европа“ каза още младата фермерка. Посланието на еврокомисаря по земеделието Фил Хоган, който също се е включил в събитието е било, че ще има промяна, но тя ще е много плавна и без резки движения.  БАСЗЗ е член на Европейската организация на собствениците на земеделски земи (ELO) от 2016г. По този начин асоциацията има достъп до изключително актуална информация и до всички ресурси, които използват в ELO. 

сп. Агрозона – стр. 15