ЕС и държавата могат да насърчат иновациите в селското стопанство

13/02/2019   www.bloombergtv.bg

Темата за ролята на технологичните иновации за усъвършенстване на доставката на храни в световен мащаб беше изнесена на икономическия форум в Давос в доклад. Как се прилагат върховите иновации в тази област и до какви резултати водят, коментира Галина Пейчева – Митева, заместник-председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

„Агросекторът изостава в приложението на иновациите спрямо другите икономически отрасли. Идентифицирани са тепърва зараждащи се технологични иновации, които имат потенциала да доведат до бърз прогрес в устойчивостта, обхватността и ефективността на хранителните системи. Във въпросния доклад, изнесен на форума, се идентифицират 12 трансформативни приложения в областта на цифровизацията и технологиите, които могат да достигнат значително отражение върху хранителните системи до 2030 г.“, посочи Пейчева – Митева.

„Първата подгрупа на технологичните иновации обхваща промяната в търсенето и развитие на алтернативни източници на протеини, прилагане на технологии за анализ на храната и промяна съответно в сроковете на годност, като идея за намаляване на ненужния отпадък от храна, както и развитие на нутригенетика за персонално хранене. Гостът определи тази тема като екзотична, защото докато не бъде изчистена територията от вкусови качества, трудно ще се убедят потребителите да консумират изкуствени протеини. Контролът върху качеството на храната предполага определено време, в което консуматорите да се убедят, че ако системата сканира храната и казва, че е годна за консумация след срока й, посочен на етикета, може да й се доверим, да приемем идеята за намаляване на отпадъка от храна.“

„А нутригенетиката за персонално хранене, включваща набор от навици за здравословно хранене, ще бъде насочена към 1% от населението, тъй като приложението й за цялостното население на земята ще бъде много скъпо“, коментира Пейчева – Митева.

„Втората верига от приложения, която идентифицира Давос, промотира връзките между звената, с цел създаване на услуги с добавена стойност и именно там са мобилните услуги за доставка, употребата на анализ за застраховане и предвиждане на риска, както и използване на блокчейн технологията за проследяване“.

Според госта това са областите, в които ще има много бързо развитие, поради многото скандали у нас – с конското месо, с меланина в млякото, консуматорите изискват и пазарът ще трябва да отговори с прозрачност и проследимост на храната, а от друга страна ще се подобри икономическата добавена стойност на сектора. Мобилните услуги съвсем скоро ще бъдат добавена стойност и в земеделието, убедена е Пейчева – Митева.

В разговора гостът се спря на ролята на ЕС и държавата, които могат да бъдат сериозни катализатори в насърчаването на иновациите в селското стопанство.

Вижте целия разговор във видео материала.