22 декември 2020

Благодарствено писмо от „МБАЛ Ботевград“ ЕООД до БАСЗЗ

Благодарствено писмо от Многопрофилната болница за активно лечение в град Ботевград за оказаната подкрепа от БАСЗЗ.

Повече 🡪

24 юли 2020

МБАЛ Ботевград с дарение от БАСЗЗ

БАСЗЗ с поредно дарение в продължение на благотворителната си инициатива "Заедно срещу COVID-19". Управителят на МБАЛ Ботевград прие лично помощта.

Повече 🡪