14 май 2021

Медицински център 1 гр. Севлиево с благодарствено писмо до БАСЗЗ

БАСЗЗ с благодарствено писмо за дарение предназначено за предпазване на медицинските специалисти в МЦ 1 Севлиево от заразяване с COVID-19.

Повече 🡪

13 януари 2021

Благодарствено писмо от МБАЛ в град Свищов за дарителски жест от БАСЗЗ.

БАСЗЗ получи благодарствено писмо за дарение предназначено за предпазване на медицинските специалисти в МБАЛ Свищов от заразяване с COVID-19.

Повече 🡪

11 януари 2021

Благодарствено писмо от ДКЦ VI

Благодарствено писмо от ДКЦ VI за дарени бактерицидни антивирусни лампи и предпазни средства за медицинските специалисти.

Повече 🡪

22 декември 2020

Благодарствено писмо от „МБАЛ Ботевград“ ЕООД до БАСЗЗ

Благодарствено писмо от Многопрофилната болница за активно лечение в град Ботевград за оказаната подкрепа от БАСЗЗ.

Повече 🡪

23 юли 2020

Университетската СБАЛХЗ с благодарствено писмо до БАСЗЗ

Благодарствено писмо от Университетската СБАЛХЗ до БАСЗЗ относно дарение за предотвратяване на риска от заразяване с COVID-19.

Повече 🡪